fredag 31. juli 2015

Sitat - stilte i samanheng (særskilt eigna åt dei som ønsker å grava eller "studera litt" ...)

Har du tid, kan du prøva å samanlikna ein del av utsegnene i dette "sitatbiletet". (Klikk på biletet for å sjå teksta skikkeleg, og zoom deretter inn eller ut der du sjølv ønsker :))
 ("Biletet" er (ultimo juli) sett saman av sitat frå Jan Hanvolds profilar på Facebook.)
Meir antivisjonært stoff på www.facebook.com/AntiVisjon


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar