torsdag 27. august 2015

søndag 9. august 2015

Herlighetsteologisk-terminologisk dialektordbok fra Buskerud

En ABC for vinnere! Ett ord for hver bokstav; mer er ikke nødvendig eller bra hvis du vil leve velsigna ukomplisert. Skjønner du?
 
A for apostel. Din egentlige yrkestittel?

B for banken. Din reddende engel, nådig med betalingsutsettelser hver én gang du er forsinket med avdrag og liknende (på for eksempel 3 millioner kroner)

C for Cathy. Din forutsigende, uforutsigelige venn fra Junaiten gir ordet underholdning nytt innhold

D for depresjon. Det man så klart blir kvitt så snart man retter opp ryggen, ser rett framfor seg og bekjenner positivt

E for egeninteresse. Selve motivasjonen til at du «sår»

F for fariseer. Noe du så klart ikke er (selv om du tilfeldigvis både ba til Gud og tipsa en servitør mens du ble filma av riksdekkende TV)

G for gjestegård. Et sted man kan flokke seg om et herlig, herlig (men farlig, farlig) budskap om velstand, vinning og «victory»

H for helvete. Stedet du bekjenner at sosialismen har å komme seg til

I for intellektet. Som man ikke må finne på å sette lit til, men heller mobbe med krigstunger

J for Janteloven. Den loven du vil ha avgårde til helvete sammen med sosialismen

(K for kollaps, det bedriftene ens lett vil kunne erfare hvis likviditeten er dårlig)

L for lillefingertvinning. Den dans du danser med Helge, Trygve og Berit

M for mandat. Noe du vet (at du vet at du vet) at du har fått, og det ovenfra, til å gå rett på samme hva du støter på

N for Nils. Den hæælige fondsforvalter’n som krydra dagliglivet til dine kjære bankbekjente

O for orakel. Det er deg, det

P for presteskap. For selv om du driver på eiendomsmarkedet og får litt penger stukket til deg av og til, krever du tiende som en sann, gammeltestamentlig levittprest uten svik i sitt hjerte. (Se også «pønsj-oppe-i-huet» (annen ordbokutgave), om de som tror tiende tilhører den gamle pakt.)

Q for q-tips. (Tja …)

R for Ronny (Håvard Brun). Den mest salva person i to sko på denne jord. (Skjønner du?)

S for sverd. Det redskap du svinger og sveiver, gjerne foran forsamlingen din og på direktesendt TV, for å være kul og/eller å krige i ånderiket

T for Trump. Den særdeles miljø- og bærekraftvennlige kapitalist du så gjerne syns skal bli Junaitens neste president

U for ukomplisert. Følger folk dine prinsipper, vil det meste så klart gå knirkefritt for dem

V for venn. Det du kaller enhver person du på én eller annen måte har truffet på – og som du på ett eller annet tidspunkt kan komme til å dra fordel av å kunne påstå at du kjenner

W for «When you have a need, plant a seed». What kind of seed? Pengefrø, så klart. (Gi noe motivert av at du ønsker å få noe, ikke av at du ønsker å glede noen. Se også E)

(X for xenofobi. Egentlig et tabu-/ikke-ord)

Y for ytringsfrihet. Dette går ut på at du kan si hva du vil. Dine meningsmotstandere er derimot slike vemmelige vesener som du burde stikke kjepper i hjulene på når de vil ytre seg kritisk. (Dessuten har du ditt på det rene, for kritikk er jo syndig.)

Z for Zanzibar. For så langt som Tanzania befinner seg fra Tiriltoppen, så langt unna er du å få represalier for dine revestreker

Æ for ærgjerrighet. Viktig egenskap å besitte for alle som vil knuse janteloven under sine føtter og leve et seirende liv

Ø for ønsketenkning. (For eksempel at «B17» «hindrer kreftceller å spre seg»)

Å for Åsgård. Stedet fins ikke lenger, hurra. (Se G)

--- --- ---

Òg lagt ut her (hvor innlegget har fått noen kommentarer): http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat13/thread11590879/#post_11590879

mandag 3. august 2015

Snøball nr. 4 (metaforisk meditasjonslyrikk av mellomklassa)


(Også publisert på http://www.verdidebatt.no/debatt/cat12/subcat18/thread11589909/)

Ballane

Seriøst? Ja, ganske så seriøst. Ein ball - ballen - ballar - ballane. Snø-.
Snøballen kjem rullande
trillande
snøball nummer 4
Tenk det! På det fjerde skal det skje

Kanskje veit du ikkje kva eg snakkar om
kanskje skjønar du det snart
Det er ikkje så hytt

I hytt og vær står snøspruten
medan høgborga ristar av kulerunde ballar
som kjem hoppande, dansande, dinglande opp og ned og opp
og ned på taket og på vollgrava
og på studiofasilitetar av fløyel og fjonge fjær

Ingen har vel nokon gong sett
gjennom tidene
at ein snøball av denne storleiken
har rulla ned så metaforisk, enerverande
mest meditativt
medan skrivande skravlarar og skravlande skrivarar
dei høge og dei låge
ikkje skjønar kva som skjer

Utanom nokre få, då

Flink gut

Flink pike

Klink. Der gjekk dørhandtaket ned. Obs, ver varsam, døra kan detta or hengslane
no ja - det gjer jo ikkje noko; der er jo ikkje noko anna att kring døra
kva gjer vel éi dør frå eller til då

Valuable resources ruined
Merry Christmas

Godt gjort å halda stand mot dei første tre ballane. Det skal dei ha

Jammen

Folkelege reaksjonar ...

Skjermbilete (tatt 03.08.2015, tre stader sladda med raudt) av lenkedeling og reaksjonar i juli 2015.


(Klikk på fotoet for å gjera det større.)

søndag 2. august 2015

Hvem er "vi"?

Er "vi" en butikk de fleste ikke veit noe særlig om?

Eller er "vi" VN-sjefen og herr og fru Skevik og deres Shofar Dreams/Rettbutikk.no?

Under ser du noen litt interessante skjermfoto - iallfall hvis de ses i sammenheng - av innhold henholdsvis på Facebook.com/JanHanvold, nyhetsbrev fra nedlagte Visjon TV & Webshop og nettbutikken til Margun og Jostein Skevik.

Det kan se ut til at Skevik har litt mer orden - eller ønske om å ha orden - på hva som er hva enn det Visjon Norge-sjefen har. Eller så har Visjon Norge-sjefen - av en eller annen grunn, mer eller mindre motivert av å ønske å virke sterk - "bare" fortsatt den vanen at han bruker "vi" på mildt sagt uvørent vis.

(Klikk på foto for å forstørre.)
(Klikk på foto for å forstørre.)

lørdag 1. august 2015

Vedrørande publisert sitatfoto: Visjon Norge-gründeren har tilrådd "B17" ikkje berre to, men (minst) tre gonger!


Det viser seg at Jan Hanvold også har tilrådd "B17" i slutten av april i år. Dette går fram av gjengivinga du finn i eit foto her:

www.facebook.com/antivisjon/photos/pb.282815031903635.-2207520000.1438449214./388748494643621/?type=3&theater 

I det "sitatbiletet" som nyleg blei lagt ut her på bloggen, sto berre utdrag frå innlegg som enno finst på Hanvold sine Facebook-profilar. Som ein del veit, har han for vane - med jamne mellomrom - å sletta alle innlegga sine på den offentlege profilen.

Ein titt på biletet som det blir lenka til ovanfor, er hermed tilrådd. Der er Visjon Norge sin redaktør sitert med følgande:

"[...] for vår jordeliv går vi for 120 år. Derfor er det viktig å holde kroppen i form. Og få nok næring. Så derfor spiser jeg mineraler og vitaminer. Spesiellt B 17."

Vi kan alle ta feil her i livet, men det er ganske alvorleg at ein mann som er ansvarleg redaktør for ein såkalla kristen kanal, og som meiner seg å ha peiling på helse, tilrår noko som solid forsking seier at du godt kan halda deg vekke frå.

For det første: Det kan vera farleg å ta det Hanvold her siktar til. Det kan glatt gå inn i kategorien "suspekte eller ikkje vitskapleg tilrådde helsekostprodukt".

For det andre: Det Hanvold tilrår, er ikkje ein vitamin. For å sitera ei nettside frå og om britisk kreftforsking:

"Some people call laetrile vitamin B17, although it isn’t a vitamin."

Ta gjerne ein aldri så vesal vevvisitt her ...:

http://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/cancers-in-general/treatment/complementary-alternative/therapies/laetrile

På den sida finn du ut meir om laetrile, som ifølge sida av nokon også blir kalla "amygdalin(a)", "B17" og andre namn.

Tre spørsmål til sist her no -
om ikkje til noko anna, så i alle høve til gjestande (grave)journalistars refleksjon og evt. konfrontasjon (med "dei som reklamerer for det såkalla vitaminet") ...:

Kvifor kjem Visjon Norge-redaktøren med dette helserådet sitt - attpåtil fleire gonger? Er det eigentleg berre for å dela om noko han synst fungerer bra, for at andre skal få same utbyttet? Kan eitt motiv vera at kameraten Donald Bergagård - eller/og Hanvold sjølv - skal få selt helsekostprodukt?