fredag 31. juli 2015

Sitat - stilte i samanheng (særskilt eigna åt dei som ønsker å grava eller "studera litt" ...)

Har du tid, kan du prøva å samanlikna ein del av utsegnene i dette "sitatbiletet". (Klikk på biletet for å sjå teksta skikkeleg, og zoom deretter inn eller ut der du sjølv ønsker :))
 ("Biletet" er (ultimo juli) sett saman av sitat frå Jan Hanvolds profilar på Facebook.)
Meir antivisjonært stoff på www.facebook.com/AntiVisjon


Snutt

(1. mai, sånn ein gong mellom 22 og 23. Eg trur det var stakkars fru W. som melde dette bøneønsket til "Callcenteret" etter å ha prata med meg og sagt seg usamd i bøneønsket mitt om å få stakkars herr B. vekk frå Det hanvoldske Imperiet.)

Posted by Maximilian Snickerbo on 21. mai 2015

torsdag 30. juli 2015

Polluting Prosperity Peptalk, part 6 (09.06.2015, ca. kl. 22.50)

Etter at Oniwinde har bedt (eller hva det nå er - tolka av Apold), takker og appellerer to andre personer.Den ene personen - altså på "callsenteret" - sier bl.a. at Oniwinde har en stor tjeneste og en sterk gave fra Gud.

Den andre snakker bl.a. om at "tre tusen kan gi tre tusen" og at de gjerne vil at mange skal være med.
(Kanskje en nyttig tilleggsopplysning her er at mye av kanalen drives etter ett menneskes visjoner eller innfall? Dermed kan pengebehovet være relativt berg- og dalbaneaktig og variere sterkt. Det kan gi alskens merkelige utslag - i diverse desperate innsamlingsaksjoner e.l., alt etter nevnte enkeltmenneskes humør og hvem han f.eks. får innfall om å invitere over Nordsjøen (eller hele Atlanteren).)

Polluting Prosperity Peptalk, part 5 (09.06.2015, sånn ca. kl. 22.46)

 
Bayo snakka, no i juni, til nokon som "Gud på overnaturleg vis skal gjera rik/velståande".
 
Høyrest det bra ut? Éin av "Isak"-ane - du har vel lyst å bli dét?
 
 

tirsdag 28. juli 2015

"Såkorn" - løysinga på alle problem i verda? (Kollekttale i fjor)

http://siggysportif.blogspot.no/2014/03/kollektpreken-tv-visjon-norge-12.html

Polluting Prosperity Peptalk, part 4 (09.06.2015 kl. 22.45)

"Peptalk" til potensielle rikinger (fortsettelse).


"Du" "kommer til å bli én av Norges rikeste menn," forkynner Bayo Oniwinde - ivrig tolka av VN-medarbeider Geir Apold - og han fortsetter:

"Dette ække første gang Herren har brukt meg til å si sånt no'" (nokså fritt oversatt i ordlyd, men nokså nøyaktig samme betydning innholdsmessig ...).

Polluting Prosperity Peptalk, part 3 (09.06.2015 kl. 22.44)


I dette korte amatørklippet fra herlighetsteologiens høyborg frister Bayo Oniwinde menn i førtiåra med rikdom og berømmelse.

Tolk: Geir Apold.

Fortsettelse følger ...

lørdag 11. juli 2015

Hanvold om kristne predikantar: "Så er det selvfølgelig noen TULLINGER av noen ..."

Hanvold hadde kanskje hatt ein ekstra dårleg dag?

I alle fall:

Femtande februar
i vinteren som var
var Jan Kaare Hanvold ganske hard
i omtalen sin av predikantar
som ikkje trur på tiende-kontantar

Her ser du eit klipp av dét
snurr no film på éin, to, tre

 
Meir antivisjonært stoff? Avlegg Nei til TV Visjon Norge ein visitt!

lørdag 4. juli 2015

Alfabetisk liste over predikantar Hanvold har hatt på besøk frå utlandet (og ofte med ekstrem forkynning med seg)

Eg veit ikkje kven som har betalt kor mykje for å få desse frå utlandet og til Noreg, og i nokre få tilfelle er det kanskje ikkje hovudsakleg Hanvold/kanalen som har invitert eller betalt. På møte og på skjermen har dei i alle høve vore. Eg har ikkje kome på alle detaljar – eller alle personar. Nokre kjem eg på utan å hugsa namnet. (Var mellom andre ein som blei kalla profet, som kom for nokre år sidan og som fortalde om at han trefte ei kvinne på ei reise og sa at ho skulle velja Mr. November eller Mr. [Eitt eller anna anna månadsnamn]. Om nokon hugsar meir om dette enn eg, kommenter gjerne!)

Det kunne vera interessant å få høyra frå Hanvold kor mykje av partnerpengane som kan ha gått med til flyreiser eller honorar. Eg trur ikkje at eg er riktige personen til å konfrontera han med det – i alle høve ikkje på ein blogg eller på annan skriftleg måte. Kanskje kjenner nokon andre seg kalla ...

I alle fall: 

Følgande gjestar har det felles kjennemerket at dei i nokon eller høg grad forkynner skremmande og/eller herlegdomsteologisk bodskap ("positiv vedkjenning" og/eller «prosperity gospel») – eller/og er «frå den profetisk-karismatiske leiren».

Om ein ikkje bryr seg om kostnader, kan ein i det minste prøva å opna augo for kva lære som er typisk/fundamental for Visjon Norge:

Angel, Beverly (ven av Howard-Browne) (kom i 2014 og 2013)

Backman, Glory (ven av Howard-Browne) (komen mange gonger, bl.a. i 2013 og 2014)

Bond, Mel

Cruse, Becky og Joe med familie (vener av Howard-Browne) (kom bl.a. under og i samband med Howard-Brownes møte i Mjøndalshallen)

Howard-Browne, Adonica og/eller Rodney (komne to-tre gonger på 2000-tallet, Mjøndalen og Bergen/Forum kino)

Kaye, Rory (kom bl.a. i 2014)

Lechner, Cathy (tilknytt Maldonado) (kom i 2014 og 2015)

Maldonado, Guillermo (betalte, ifølge Hanvold under sending, reisa sjølv) (kom i 2015, april)

--- Ei mengd medarbeidarar (musikarar o.a.) til Maldonado (moglegvis kom desse i Maldonados privatfly saman med han) (kom i 2015, april)

--- Ein medarbeidar i Guillermo Maldonados forsamling som skulle «varma opp» nordmennene før Maldonado kom (kom i februar 2015)

McCurdy, James (ven av Howard-Browne) (kom på 2010-talet)

Meyers (herr og fru) (vener av Howard-Browne) (kom i 2014/2015)

Moore, Richard (tilknytt Howard-Browne) (kom på 2000-tallet, Forum kino)

Onakoya, Ella (kom i 2014)

Oniwinde, Bayo (mangeårig ven av Hanvold) (komen fleire gonger, i 2014, 2015)

Rester, Debbie Rich (ven av Howard-Browne) (kom fleire gonger på 2000-tallet)

Sartin, Mark (2015, Norge IDAG inviterte kanskje først)

Scrivner, Thurman (kom bl.a. i 2010)

Spiker, Brandon (hatt ein del kontakt med Howard-Browne) (kom på 2010-tallet)

Stott, Darrel (Toronto-influert) (kom i 2014, februar)


Kanskje lesarane kjem på fleire?

Merknad: Mark Sartin såg først ut til kanskje å vera mest opptatt av bøn og omsorg for Noreg, jamfør bøneaksjonen han og Norge IDAG-folka initierte. Ved siste, eller eitt av dei siste, besøka på Visjon Norge viste han like fullt at han var på line med velstandsforkynnarar flest då pengar skulle samlast til kanalen.

onsdag 1. juli 2015

O store Popus Norvegicus, aksepter denne Ode


Ode til Visjonæren: Popus Norvegicus
av Sigmund Voll Ådnøy, «antivisjonær»«Sataniske Cash,» skrev Dagens Næringsliv om
noen år etter er konto’n ennå ikke tom
og Verdibankens venner hos TV Visjon Norge
driver sykelig smiskende pengepartnerdorge


Her en kveld nå i juni, det vil si på Sankthans
bød de callcenter-trofaste opp til ny dans
Hvis de seende var av rogalandsk ætt
eller østenfor Folden og hadde litt vett
da sku’ disse to fylker få kappes i gaver
men er de da givere? Kanskje heller slaver
av gjeld eller angst – eller tvangens disipler
som frykter for folk og ser saltsvetten pipler

En katedral for skammen
og hanegal i Drammen
er stikkord for det løselige
frekke og litt tøselige
som K.E. Hagins peptalk-prester
forkynner fritt som «eldretester»
der bestemor blir bøllet med
og farfar ikke får helt fred

Nei, gi! Få svi
og la dem gli
de mynter og den mynte
du har, og la deg pynte
med kraftsalvedes herlighet
og uggent fin uærlighet
ta fri fra virk’ligheta di
bekjenn en pussig parodi
og proklamer begjærlighet


Et pussig rim? Jo, kanskje det
men hvis du selv en kveld vil se
på visjonæren viderverdig
stappmett, nesten sprekkeferdig
vil du skjønne alvor selv
og håpe på det beste hell
for nettopp din mor, far og søster
som gir ekstremt og tror de høster
- glemmer rasjonelle røster
og støtter Jan iherdig


I det Herrens år 2003
fikk begge to et lysglimt se
Verdibanken på høsten, Visjon-TV på vår’n
hvis banken melder pass, kan ingen redde gjestegård’n

Klager på lager?